top of page

הדמיות חוץ

עודכן: 28 במרץ 2022

הדמיות חוץ הן הדמיות נפוצות המציגות מבנה או קבוצת בניינים, סצינת רחוב או מרחב ציבורי. מעבר לכלי תכנוני לפיתוח הרעיון והאיכויות החומריות בבניין, הדמיות החוץ נדרשות גם להליך הרישוי של הפרויקט ומהוות כלי מכירתי. בהדמיות חוץ הדגש הוא על הצגת חזיתות, נפח ותצורת הבינוי, חזיתות המבנים וסצינת הרחוב המורכבת מצמחייה, ריהוט חוץ והתרחשות ציבורית.הדמיית חוץ למבנה מגורים חדש, ת"א בתכנון אלון בן נון אדריכלים ⒸALVARO


בהדמיות חוץ הסביבה, הצמחייה והבניינים השכנים ימודלו באופן התואם למציאות וישמשו כרקע וקונטקסט סביבתי ל'שתילת' הבניין המתוכנן. הדמיות כאלה יציגו את הבניין המתוכנן במרחב הקיים, בין הבניינים הקיימים ולצד אלמנטי הרחוב והתשתית הקיימים ובכך יהווה כלי לבחינת איכויות התכנון המוצע בקונטקסט העירוני הקיים.הדמיית חוץ למבנה מגורים חדש, ת"א בתכנון ליאור בן-דב אדריכלים ⒸALVARO

לעתים הדמיות חוץ יציגו את הבניין בשעות ערב. בהדמיות כאלה מזג האוויר והתאורה הטבעית יהוו מרכיבים חשובים להצגת הבניין בשעה שדולקים בו אורות הדירות והאור נפלט החוצה אל המרחב הציבורי. הדמיות מהסוג הזה הן הזדמנות לבחון את סידור התאורה, השתקפות החומרים והמראה הכללי בשעות הערב ברחוב ובכך להבליט מאפיינים חומריים ואסתטיים. מעבר להיותה כלי תכנוני ורישויי, הדמיית החוץ מהווה גם כלי מכירתי דרכו ניתן להציג תיאור חומרי מדויק, אלמנטי צמחייה, אנשים וחפצים. הבניין יוצג בשעת היום הרצויה וירמוז על קשרי השכנות האפשריים, ההתרחשויות האנושיות שכל מרחב מאפשר ואת מראהו הכללי של הבניין לדיירים העתידיים.הדמיית חוץ למבנה מגורים חדש בייזום חברת אינדרה הנדסה ⒸALVARO


Comments


bottom of page