top of page

הדמיות ריהוט

עודכן: 28 במרץ 2022

הדמיות ריהוט הן הדמיות המאפשרות מבט close-up קרוב על חפץ או יחידת ריהוט דוגמת ארון, כסא או מטבח. הדמיות מהסוג הזה הן כלי יעיל לבחינה מקרוב של פרטי ביצוע, מחברים וכן איכויות חומריות של היחידה המתוכננת. בהדמיות מהסוג הזה ניתן להשתמש לצורך בחינה מדוקדקת של חפץ או רהיט וכן ניתן לבחון הצבה של יחידת רהיט במרחב זאת כדרך להשפיע על קבלת החלטות תכנוניות דוגמת מבנה היחידה, נפח, מימדים וכן חומרי גמר על היחידה.הדמיית אי מטבח בדירה חדשה, ת"א ⒸALVARO

הדמיות ריהוט, פרמטר המרחק הוא משמעותי שכן ככל שנתקרב ליחידה המוצגת, נראה בבירור רב יותר את פרטי הביצוע, המחברים והאיכויות החומומריות של היחידה, לעומת זאת ככל שנתרחק נראה את יחידת הריהוט ממוקמת בחלל החדר, מוקפת אלמנטי ריהוט נוספים, קירות, דלתות ושאר מרכיבי החלל. במרחק רב יותר, נוכל לקבל תמונה של היחידה בתוך הקשר החלל הקיים או המתוכנן ובכך לקבל אינדיקציה למידת ההתאמה של החומרים, הגודל והמיקום של היחידה עוד בתהליך התכנון.הדמיית אי מטבח לצד חלל העבודה בדירה חדשה, ת"א ⒸALVARO

שימוש נוסף של הדמיות הריהוט הוא היכולת לבנות קטלוג מקוון (באתר אינטרנט או על המחשב) ובכך להראות מגוון דגמים של יחידות דומות זו לצד זו על מנת להציג את מגוון החומרים או הדגמים. הדמיות כאלה מהוות כלי שימושי לחנויות און-ליין העושות שימוש בקטלוג דגמים על מנת להציג ללקוחות הדמיות של דגמי ריהוט שונים. הדמיות כאלה נעשות על גבי רקע ניטרלי ומציגות את יחידת הריהוט בצורה 'נקיה' ככל הניתן בכדי לאפשר בחינה של יחידת הריהוט בלבד וחומרי הגמר המתוכננים.הדמיית ארון קיר לצורך קטלוג און-ליין, חברת אידאל המומחים לארונות ⒸALVARO

שימוש נוסף של הדמיות הריהוט הוא היכולת לבנות קטלוג מקוון (באתר אינטרנט או על המחשב) ובכך להראות מגוון דגמים של יחידות דומות זו לצד זו על מנת להציג מגוון. הדמיות כאלה נעשות על גבי רקע ניטרלי ומציגות את יחידת הריהוט בצורה 'נקיה' ככל הניתן בכדי לאפשר בחינה של יחידת הריהוט בלבד וחומרי הגמר המתוכננים.הדמיות לקטלוג ארונות און-ליין, חברת אידאל המומחים לארונות ⒸALVARO
bottom of page