top of page

הדמיות פנים

עודכן: 30 במרץ 2022

התרחשות ועומק

הדמיות פנים עוסקות בעומק. בשונה מהדמיות חוץ בהן נראה סביבה חיצונית, בהדמיות הפנים נראה חלל סגור ותחום. במקום כיכר עירונית, מרחב ציבורי או רחוב, הדמיות הפנים יציגו חדר בעל גבולות ברורים. בשל כך מרכיב חשוב בהדמיות מסוג זה הוא העומק. זהו הגורם אשר יגרום לתחושה של חדר שינה אינטימי, סלון או חלל ציבורי משותף. העומק המוצג ייצר את תחושת החלל והיכולת של החלל להכיל סיטואציות מסוימות.
לכן בהדמיות פנים העומק הוא רכיב חשוב - הוא יקבע במידה רבה מה אנו כצופים מבינים מהחלל - למי או למה החלל מיועד, מה עושים בו ואיך הוא 'מרגיש'.


הדמיית חלל ציבורי בדירה חדשה, ת"א ⒸALVARO

לצד העומק ישנו מרכיב חשוב נוסף - התרחשות.
לעתים ההתרחשות בהדמיה היא ברורה מאליה - אדם העסוק בפעולה כלשהי, קבוצת אנשים או התקהלות. אך התרחשות בהדמיה אדריכלית יכולה להיות גם לא ברורה מאליה - פיזור חפצים, רהיטים וצמחייה למשל יכול להעיד על מי משתמש בחלל ולשם מה, תשומת לב למרכיבים נוספים דוגמת תאורה מלאכותית או טבעית תוסיף רובד נוסף להדמיות הפנים. לעתים מחשבה על חלון פתוח וווילון המתנופף ברוח תייצר תחושה של דבר מה שגרתי שהתרחש לפני רגע. ההתרחשות והעומק נוכחים בהדמיה כרמזים וכדרך לספר סיפור, בהדמיה כזו הצופה ישלים בדמיונו - מה התרחש? מי היה בחלל? ולמה החלל נועד?

Commentaires


bottom of page