top of page

מציאות \ דמיון \ הדמיה

עודכן: 28 במרץ 2022

מושג ההדמיה נידון רבות בספרות ובפילוספיה, ההדמיה (סימולציה) היא יצירת העתק דמוי מקור - חיקוי של מציאות מורכבת באמצעות מודל מתאים. מטרת הסימולציה היא לייצג מאפיינים מסוימים בהתנהגותה של מערכת למטרות שונות. במקרה של הדמיות אדריכליות המטרה היא לייצג חלל או מבנה שטרם נבנה בצורה ריאליסטית ככל הניתן בכדי לאפשר מבט בטרם הדבר האמיתי נבנה. לצורך בחינת חזית מבנה למשל, נפיק הדמיית חוץ, לצורך בחינת חלל כניסה או חדר נפיק הדמיית פנים, לצורך בחינת בינוי שכונתי נפיק הדמיית עין הציפור ולצורך בחינת מטבח או רהיט נפיק הדמיית ריהוט.הדמיית פנים לחלל ציבורי בפרויקט מגורים חדש, בתכנון ליאור בן-דב אדריכלים ⒸALVARO

סוגי ההדמיות השונים מציעים מבטים בקנה מידה שונה, מזויות שונות ועם תשומת לב לפרטים ברמות שונות.

הדמיית פנים למשל תתמקד בהצגת חומרי גמר, תנאיי תאורה, ריהוט וחפצים. הדמיית חוץ תתמקד בסצינת הרחוב, הפיתוח העירוני צמחייה ומאפייני החזיתות של הבינוי המוצע. הדמיית עין הציפור תאפשר מבט ממעוף הציפור המציג בתמונה אחת שכונה שלמה או תא שטח גדול אחר. הדמיית ריהוט תאפשר מבט מקרוב על יחידת ריהוט, פרטי ביצוע וחומריות מדויקת.הדמיית פנים לחדר משחקים לילדים, בתכנון חברת Infuntasy ו ⒸALVARO

מגוון ההדמיות אשר ניתן להפיק מאפשר לייצר סדרה של מבטים לכל פרויקט בקני מידה שונים ומזויות שונות ובכך לבנות את "עולם" הפרויקט. ההדמיות מאפשרות להתבונן במה שטרם קיים ולאפשר מבט בוחן על התכנון המוצע אך בה בעת גם מהוות כלי לפיתוח הרעיוני והחומרי של אותו חלל \ מבנה. נהוג לחשוב שהדמיות נעשות בשלבים הסופיים לצורך הצגת ומכירת הפרויקט - זה לעתים נכון, אך ההדמיות הן גם כלי חשוב לפיתוח הרעיון התכנוני והאיכויות החומריות. בכך ההדמיה מתמקמת בין שני דברים שאינם קיימיים - מה שלא קיים במציאות ומה שעוד לא קיים בדמיון.הדמיית עין הציפור למתחם מגורים חדש בסרביה ⒸALVARO

Comments


bottom of page